Grupa NN sfinalizowała przejęcie spółek MetLife w Polsce i Grecji