Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zakończyło fuzję prawną z dawnym MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji