Nationale-Nederlanden docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu