Nationale-Nederlanden pokryje koszty pomocy medycznej w związku z COVID-19