Niemal jedna czwarta pracowników otrzymuje świąteczny prezent od swojego pracodawcy