Grupa NN uzyskała zgodę polskiego regulatora na przejęcie MetLife w Polsce