8 mln euro na cele charytatywne - Grupa NN opublikowała Raport Inwestycji Społecznych za 2021 rok