Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa Polaków: już 2/3 deklaruje, że ubezpiecza swój dom lub mieszkanie