Nationale-Nederlanden rozwija ubezpieczenia majątkowe. Klientom zapewni ochronę domu i dobytku