Nawet 2000 zł miesięcznej wypłaty na wypadek niezdolności do pracy