W sekcji
Prezes ING Życie i ING UF awansował na stanowisko szefa NN Individual Life