Nationale-Nederlanden przejmuje 100 proc. akcji w Dom Kredytowy Notus S.A.