Nationale-Nederlanden sfinalizowało przejęcie 100 proc. akcji Domu Kredytowego Notus S.A.