W sekcji
KNF udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Nationale-Nederlanden działalności w obszarze ubezpieczeń majątkowych