W sekcji
Nationale-Nederlanden dołącza do Nienieodpowiedzialnych