W sekcji
Teoretycznie zabezpieczeni – o profilaktyce chorób nowotworowych Polaków