W sekcji
Nawet sześć na dziesięć wypadków przy pracy jest wynikiem ludzkiego błędu