W sekcji
Ewa Dąbrowska Dyrektorem Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden