„Uniwersytet Sukcesu” ułatwi dziewczętom z domów dziecka start kariery zawodowej